Robert Bal - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Wydziału Pedagogicznego na kierunku wychowanie fizyczne, na którym uzyskał tytuł mgr wychowania fizycznego i kierowania turystyką. Żonaty, troje dzieci, Szymon, Kacper i Dominika. Żona Barbara, jest nauczycielką matematyki.

Radny Miasta w kadencji 2010 - 2014.

Od 4.02.2013 r. Przewodniczący Klubu Radnych Regia Civitas. W obecnej kadencji pracuje w następujących Komisjach Rady Miasta: W Komisji Turystyki i Sportu, Komisji Edukacji, Komisji Gospodarki Miejskiej, Komisji Kultury i Promocji.

Praca społeczna: 

Jest bardzo mocno zaangażowany w życie społeczne mieszkańców Przemyśla, wspiera wiele stowarzyszeń, szkół, wykazuje oraz inspiruje wiele inicjatyw społecznych, do których należą m.in.