Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Wydziału Pedagogicznego na kierunku wychowanie fizyczne, na którym uzyskał tytuł mgr wychowania fizycznego i kierowania turystyką. Żonaty, troje dzieci, Szymon, Kacper i Dominika. Żona Barbara, jest nauczycielką matematyki.

Radny Miasta w kadencji 2010 - 2014.

Od 4.02.2013 r. Przewodniczący Klubu Radnych Regia Civitas. W obecnej kadencji pracuje w następujących Komisjach Rady Miasta: W Komisji Turystyki i Sportu, Komisji Edukacji, Komisji Gospodarki Miejskiej, Komisji Kultury i Promocji.

Praca społeczna: 

 • Członek Miejskiej Rady Sportu przy Prezydencie Miasta,
 • Przewodniczący Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
 • Członek Społecznej Komisji d/s Nazewnictwa Ulic i Placów,
 • Członek Komisja d/s opiniowania wniosków o Nadanie Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla.
 • Pracował w Zespole Konsultacyjnym d/s związanych z przekazaniem Samorządowi Miasta Przemyśla 114 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Przemyślu.
 • Społeczny Kurator Służby Sądowej w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Przemyślu.

Jest bardzo mocno zaangażowany w życie społeczne mieszkańców Przemyśla, wspiera wiele stowarzyszeń, szkół, wykazuje oraz inspiruje wiele inicjatyw społecznych, do których należą m.in.

 • Uświadamianie społeczeństwu potrzebę zdrowego trybu życia poprzez aktywność ruchową. Zapoczątkował w Przemyślu Nordic Walking. Z jego inicjatywy zostały wytyczone i oznakowane ścieżki do uprawiania Nordic Walking.
 • Jest współpomysłodawcą i współorganizatorem Przemyskiego Biegu Ulicznego "Przemyska Dycha".
 • Jest pomysłodawcą i głównym organizatorem Przemyskiego Święta Ulic - imprezy kulturalno - sportowej.
 • Jest członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej. 
 • Członkiem Zarządu Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS ORLĘTA w Przemyślu oraz członkiem komisji rewizyjnej Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Przemyślu.

Daniel Dryniak - oficer Pożarnictwa, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu, instruktor płetwonurkowania oraz strzelectwa myśliwskiego, ratownik WOPR, biegacz, społecznik. Współzałożyciel oraz członek najwyższych władz wielu stowarzyszeń:

 • Przemyskiego Klubu Biegacza,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemyślu oraz w Stalowej Woli,
 • Podkarpackiego Centrum Wodno – Nurkowego „Barakuda” przy Lidze Obrony Kraju,
 • Klubu Żeglarskiego „Wodnik” w Przemyślu.

Ponadto wieloletni członek:

 • Klubu Honorowych Dawców Krwi „Płomyk” w Przemyślu,
 • Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 • Stowarzyszenia Myśliwskiego Cietrzew w Lubaczowie,
 • Stowarzyszenia „Kaponiera – Przemyski Obszar Warowny”
 • Stowarzyszenia dla Przemyśla Regia Civitas

Od 2010r. Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 10 Mikołaja Kopernika w Przemyślu. Pomysłodawca Wielopokoleniowego Parku Wypoczynku, Sportu i Rekreacjiprzy ul. Bohaterów Getta, zrealizowanego z Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla, współorganizator Przemyskiego Biegu Ulicznego na Dystansie 10km „Przemyska Dycha”, „Biegu Mikołajów” dookoła Galerii Sanowa, oraz Przemyskiego Krwiobiegu.

Za swą działalność zawodową, ratowniczą i społeczną odznaczony wieloma medalami, odznaczeniami i odznakami:

 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
 • Krzyżem Zasługi za Dzielność,
 • Srebrną Odznaką Honorową PCK,
 • Złoty Medalem za zasługi dla Ligi Obrony Kraju,
 • Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa,
 • Złotą Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi,
 • Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,
 • Brązowym Krzyżem za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy,
 • Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza.
 • a także, w roku 2010 głosami mieszkańców Przemyśla uhonorowany tytułem Przemyślanina Roku 2010.

Rodowity Przemyślanin. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie na Wydziale Humanistycznym, kierunek: historia. Nauczyciel historii w Gimnazjum nr 5 im św Jana Kantego w Przemyślu. Żonaty, 2 dzieci- córka Joanna - studentka, syn Tomasz uczeń Gimnazjum nr 5 w Przemyślu. Hobby - kolarstwo , narciarstwo. Członek Stowarzyszenia dla Przemyśla Regia Civitas. 

Inicjator i współorganizator wielu działań społecznych na terenie miasta Przemyśla: Święta ulic Franciszkańskiej i Kazimierzowskiej, Maratonu Rowerowego Bike Town, Maratonów Fitness, Turniejów Tenisowych dla dzieci i dorosłych, Biegu Przemyska Dycha, Akcji: "Nie dla Czadu", Turniejów Nordic Walking, Turniejów Koszykarskich dla młodzieży, organizator konkursów historycznych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizator biura bezpłatnych porad prawnych w ramach Stowarzyszenia Regia Civitas.

Działalność samorządowa i społeczna:

 • Przewodniczący Komisji Kultury Rady Miejskiej w Przemyślu
 • Członek Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Przemyślu
 • Członek Zespołu Interdyscyplinarnego przy MOPS w Przemyślu
 • Członek Komisji ds. wniosków o dotacje na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
 • Prezes Stowarzyszenia Regia Civitas w latach 2013-15
 • Koordynator projektów międzynarodowych w ramach programów: Comenius, Erasmus +, Mosty Współpracy - sport i rekreacja dzieci i młodzieży w obszarach przygranicznych

Za swoją działalność zawodowa i społeczną odznaczony:

 • medalem  Komisji Edukacji Narodowej
 • odznaką Zasłużony Bieszczadom
 • w roku 2013 otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Przemyśla za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

Free Joomla! template by Age Themes