Zapraszamy na Zebranie Członków w dniu 21 maja 2019

✅Na podstawie § 23 pkt. 4/ Statutu Stowarzyszenia dla Przemyśla „Regia Civitas” Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 21 maja 2019 r. na godzinę 18:00 Zwyczajne Zebranie Członków. Zebranie odbędzie się w siedzibie Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA przy ulicy Piotra Skargi 7/1

✅W przypadku braku wymaganej liczby członków zebranie odbędzie się w dodatkowym terminie w tym samym dniu i miejscu o godzinie 18:30.
Porządek obrad:
1) Przywitanie i otwarcie.
2) Wybór przewodniczącego obrad.
3) Powołanie protokolanta.
4) Sprawdzenie prawomocności.
5) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6) Wybór Komisji Skrutacyjnej
7) Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za rok 2018. 
8) Opinia Komisji Rewizyjnej ws. wniosku Zarządu o zatwierdzenie sprawozdań za rok 2018.
9) Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdań za rok 2018.
10) Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia.
11) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Stowarzyszenia w związku z jego rezygnacją.
12) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia na wspólną kadencję.
13) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu Stowarzyszenia w związku ze złożonymi rezygnacjami.
14) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia na wspólną kadencję.
15) Wystąpienie Przewodniczącego Klubu Radnych „Regia Civitas”.
16) Wolne głosy i wnioski.
17) Zakończenie.


>> Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania
>> Propozycja zmian w statucie
>> Sprawozdanie z działalności

Free Joomla! template by Age Themes