Informacja o walnym zebraniu członków stowarzyszenia

Szanowni Państwo informuję, iż Zarząd Stowarzyszenia zwołał na dzień 29 listopada 2018 r. na godzinę 18.00 Walne Zebranie Członków w siedzibie Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ul. P. Skargi 7/1 Porządek Obrad:
1) Przywitanie i otwarcie.
2) Wybór przewodniczącego obrad.
3) Powołanie protokolanta.
4) Sprawdzenie prawomocności.
5) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6) Sprawozdanie z wyborów samorządowych 2018
7) Dyskusja nad sprawozdaniem z wyborów samorządowych 2018 oraz kierunkami działań na najbliższe lata

8) Wolne głosy i wnioski.
9) Zakończenie. 

Ze względu na ważność zaplanowanych do przedyskutowania spraw proszę o niezawodne przybycie.

Free Joomla! template by Age Themes