Zapraszamy na sprawozdawcze zebranie członków stowarzyszenia

Zapraszamy na sprawozdawcze walne zebranie członków stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2018 o godz. 18:00 w sali Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ul. Piotra Skargi 7/1 w Przemyślu.

Porządek obrad:

1) Przywitanie i otwarcie.
2) Wybór przewodniczącego obrad.
3) Powołanie protokolanta.
4) Sprawdzenie prawomocności.
5) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6) Przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za rok 2017. 

>> czytaj sprawozdanie za rok 2017

>>czytaj sprawozdanie finansowe za rok 2017

7) Opinia Komisji Rewizyjnej ws. wniosku Zarządu o zatwierdzenie sprawozdań za rok 2017.
8) Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdań za rok 2017.
9) Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały w sprawie zaangażowania się Stowarzyszenia w wybory samorządowe w 2018 r., w tym wystąpienie Prezydenta Miasta Przemyśla oraz Przewodniczącego Klubu Radnych Regia Civitas
10) Wolne głosy i wnioski.
11) Zakończenie.

 zyr

Free Joomla! template by Age Themes